Visitation

Henvendelser vedrørende visitation rettes til

- socialrådgiver Annette Nelsson, [email protected], tlf. 48318407 

- socialrådgiver Mette Bonné, [email protected], tlf. 48318407

- daglig leder Trine Pantmann, [email protected], tlf. 26 18 31 32

Ved henvendelse fra sagsbehandleren drøftes barnet / den unges baggrund.
Såfremt det besluttes at der skal arbejdes videre bliver den anbringende kommune bedt om at fremsende relevant materiale. ​​

Det tilsendte materiale gennemlæses af socialrådgiverne og evt. andre relevante personer.
Hvis det vurderes at barnet/den unge passer ind i målgruppen aftales et visitationsmøde med deltagelse af den kommunale sagsbehandler, barnet/den unge, og forældre.

Hvis alle er enige om at barnet/den unge skal starte hos os, aftales de nærmere omstændigheder for opstart.


Læs om målgruppe og priser under afdelingerne Børnehuset og Ungehuset.