Pædagogik

 

Vi anvender systemisk / narrativ tilgang. Vi tror på et anerkendende, involverende og respektfuldt samvær unge og voksne imellem. Vi har fokus på samarbejde, trivsel og tryghed med henblik på at udvikle de unges almene, sociale og personlige kompetencer. Vi forbereder de unge til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Vi ønsker at de unge skal opleve at have indflydelse på eget liv. Vi stiller krav og forventninger til de unge. Vi lærer dem at have tillid til sig selv og andre. Vi tilskynder dem til at tage ansvar for egne mål og handlinger, og støtter dem i evnen til at håndtere livet.

Målet er at alle unge i Havrehuset er i undervisningstilbud, praktik eller anden beskæftigelse. Vi støtter den unge i at gennemføre uddannelsesforløbet. Vi støtter den unges sociale relationer, personlig hygiejne, sund kost, fritidsaktiviteter og at fastholde familierelationer i relevant omfang.

Den unge får tilknyttet en kontaktpædagog, som bl.a. udarbejder en udviklingsplan sammen med den unge. Her opstilles konkrete mål, der kan omhandle skolegang, uddannelse eller andre specifikke mål.

Vi vægter at de unge møder gennemgående voksne, der inviterer til en tillidsfuld, oprigtig og involverende relation.