Målgruppe

 

Målgruppen er unge i alderen 16 til 23 år. Tilbuddet kan rumme 8 unge.

Vores tilbud henvender sig til unge, der efter grundskolen, har brug for støtte til et videre uddannelsesforløb, praktik eller anden beskæftigelse. De unge kommer ofte fra andre botilbud som kostskole, opholdssted el. lign.
De unge kan have psykosociale udfordringer. Vi modtager også unge med mindre gennemgribende diagnoser (fx ADHD, autisme). De unge kan have svært ved sociale sammenhænge, er måske ikke alderssvarende på alle områder, og har brug for støtte til selvstændigt  at komme op om morgenen, handle, lave mad; blive rustet til et selvstændigt liv.