Målgruppe


Tilbuddet er tænkt som en hverdagsaflastning, der kan rumme 6 til 8 børn af begge køn.

Målgruppen er børn i alderen 8-16 år, der fortrinsvis bruger omegnskommunernes skoletilbud.
 

Forældresamarbejde prioriteres højt.

 

Henvisningsårsager kan være faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige udfordringer. Herunder tilknytningsforstyrrelser. Tilbuddet hjælper barnet/familien til en struktureret og overskuelig hverdag.

 

Visitation varetages af Havregårdens socialrådgivere.