Værdigrundlag

 

Vi tror på at et anerkendende, involverende, respektfuldt og udfordrende samvær børn/unge og voksne imellem er et godt fundament for vores daglige arbejde.

Vores pædagogik bygger på den systemiske, narrative tilgang. Vi har fokus på det hele menneske, fagligt, socialt og personligt. Vi tror på at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle egne kompetencer.

Vi har fokus på samarbejde, trivsel og tryghed med henblik på at udvikle barnets/den unges faglige, almene, sociale og personlige kompetencer, som f.eks. selvtillid, selvværd, respekt og ansvarlighed.
Vi forbereder barnet/den unge til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. 
Vi ønsker at udvikle elevernes viden om og respekt for et demokratisk samfund og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

Vi ønsker, at barnet/den unge skal opleve at have indflydelse på eget liv.
Vi stiller krav og har forventninger til barnet/den unge. Vi lærer dem at have tillid til sig selv og andre. 
Vi tilskynder dem til at tage ansvar for egne mål og handlinger, og støtter dem i evnen til at håndtere livet.