Havrehusene tilbyder

Havrehusene består af to afdelinger, der fysisk er placeret i to villaer.
Havrehusene er en selvstændig afdeling, som samarbejder med Havregården Kostskole. Begge afdelinger kan gøre brug af Havregårdens faciliteter.

 

 

Havrehus 1

Hverdagsaflastning til børn, der bruger de kommunale skoletilbud i indskolingen/ mellemtrinnet, i alderen 6-12 år, og som har faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige udfordringer.
Hverdagsaflastningen hjælper barnet/familien til en struktureret og overskuelig hverdag.

 

 

Havrehus 2

Et bosted med specialpædagogisk støtte for unge der er færdige med grundskolen (9. kl.) og som har eksterne skole- eller uddannelsestilbud f.eks. 10 kl., Produktionsskole, STU, læreplads o.a.
Bostedet hjælper de unge til selvstændighed, støtte i at komme op om morgenen, sund kost, indkøb og sociale fællesskaber.