Havrehusenes historie


Havregården Kostskole købte i 2008 en nabovilla til at rumme de ældste elever på Havregården. Huset blev kaldt gruppe 5.

I 2013 blev endnu en nabovilla (Havrehuset) købt til at rumme elever i udeskole, som enten går i 10. kl. eller på en ungdomsuddannelse som f.eks. Produktionsskole, STU, SOPU m.v.

Det er vores erfaring at de unge, der vælger at blive hos os og gå i udeskole har lettere ved overgangen til ungdomsuddannelse. Her profiterer den unge særligt af kontakten til en velkendt voksen, som kan guide og støtte til den nye kontekst. Ligesom et samarbejde mellem os og den eksterne skole kan være med til at skabe sammenhængskraft og dermed større stabilitet i skolegangen.

Derudover ser vi hvordan der i denne mere selvstændige sammenhæng bliver knyttet tættere relationelle bånd, der rækker mange år ud i fremtiden. Vi vil gerne værne og støtte op omkring dette betydningsfulde og efterhånden store fællesskab, og derfor holder vi en gang om året "Gammel elev fest".

Havrehusene blev til en selvstændig institution (opholdssted) i 2016.
Havrehusene lejer de to villaer af Havregården Kostskole.

Havrehusene har til formål at støtte de unge i forbindelse med opstart og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Huset kaldes for hus 2.

Havrehusene har endvidere til formål at være aflastningstilbud for børn med sociale vanskeligheder, som går i den lokale folkeskole. Dette tilbud kom i stand på baggrund af en forespørgsel fra Gribskov kommune om et samarbejde. Huset kaldes for hus 1.

Disse to tilbud er fysisk placeret i hver sin villa.

Driften finansieres ved betaling fra børnenes/de unges hjemkommune jf. lov om social service, henholdsvis ved indtægter i form af fondsstøtte mv.