Selvejende institution Havrehuset (opholdssted)

Bestyrelse


Jonas Fedder Witt (formand + formand for Havregårdens bestyrelse)


Henrik Højdal (formand for Gl.elevers Fond), (bygningskonstruktør) (kvalifikation: bygningskyndig)


Allan Simonsen (leder af skolen Sputnik) (kvalifikation: særlig kendskab til målgruppen)


Rie Ipsen  (suppleant)